Klasifikácia kancelárskych stoličiek

- Aug 14, 2018-

Z materiálového zloženia možno rozdeliť na: kancelárske stoličky, kožené kancelárske stoličky, kancelárske stoličky, kancelárske stoličky, plastové kancelárske stoličky.

Z typu použitia možno rozdeliť na: Boss Chair, pracovnú stoličku, stoličku, výkonnú stoličku, konferenčnú stoličku, stoličku na stretnutie, ergonomickú stoličku.

Z použitia situácie existujú predovšetkým kancelárie, otvorené pracovné úrady, konferenčné miestnosti, čitáreň, knižnice, školiace učebne, laboratóriá, personálne štáby, jedáleň pre zamestnancov atď.