Čo myslíte na ergonómiu?

- Aug 14, 2018-

Ergonomia sa tiež nazýva ľudské inžinierstvo alebo ergonómia, nová disciplína vznikla po druhej svetovej vojne. Vzťahuje sa na vzťah človek-stroj ako na predmet štúdia a meranie, štatistiky a analýza prijíma ako základnú metódu výskumu. Z hľadiska dizajnu interiéru je hlavnou funkciou ergonómie prispôsobenie vnútorných environmentálnych faktorov potrebám ľudských životných aktivít prostredníctvom správneho pochopenia fyziológie a psychológie, aby sa dosiahol cieľ zlepšenia kvality vnútorného prostredia , Funkcia ergonómie v interiérovom dizajne je prevažne zastúpená v nasledujúcich aspektoch:

1, určiť rozsah priestoru poskytnúť základ

2, ktoré poskytujú základ pre dizajn nábytku

3. Poskytnúť základ pre určenie adaptability senzorických orgánov.